สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ภริยานายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ภริยานายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วันนี้ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมให้การต้อนรับท่านนางสีจัน วิพาวัน ภริยานายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในโอกาสนี้ รศ.คุณหญิงสุมณฑา ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน นำชมวิดิทัศน์แนะนำสถาบัน และรับชมการบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดงงานประณีตศิลป์จากนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โดยจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจะเข้น็อคดาวน์ตัวแรกของประเทศไทยและปี่ชวาเปลือกมังคุดเลาแรกของประเทศไทย ที่นักศึกษาเป็นคนสร้างขึ้นให้ชมด้วย หลังจากนั้นได้นำคณะภริยานายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และคณะภริยานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและห้องเรียนของสถาบัน ภายในอาคาร 605 ได้แก่ห้องปฏิบัติการ Smart Factory ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม โรงงานต้นแบบด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร  และห้องปฏิบัติการครัวซึ่งจัดแสดงสาธิตการทำขนมไทย จากนั้นจัดเลี้ยงรับรองอาหารว่างแบบไทย ณ ห้องปฏิบัติการร้านปรุงสารพัด โดยครูและนักเรียนสาขาอาหารและโภชนาการ สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี