สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภริยานายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ภริยานายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วันนี้ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมให้การต้อนรับท่านนางสีจัน วิพาวัน ภริยานายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบัน ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในโอกาสนี้ รศ.คุณหญิงสุมณฑา ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน นำชมวิดิทัศน์แนะนำสถาบัน และรับชมการบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดงงานประณีตศิลป์จากนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โดยจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจะเข้น็อคดาวน์ตัวแรกของประเทศไทยและปี่ชวาเปลือกมังคุดเลาแรกของประเทศไทย ที่นักศึกษาเป็นคนสร้างขึ้นให้ชมด้วย หลังจากนั้นได้นำคณะภริยานายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และคณะภริยานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและห้องเรียนของสถาบัน ภายในอาคาร 605 ได้แก่ห้องปฏิบัติการ Smart Factory ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม โรงงานต้นแบบด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร  และห้องปฏิบัติการครัวซึ่งจัดแสดงสาธิตการทำขนมไทย จากนั้นจัดเลี้ยงรับรองอาหารว่างแบบไทย ณ ห้องปฏิบัติการร้านปรุงสารพัด โดยครูและนักเรียนสาขาอาหารและโภชนาการ สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี