สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การใช้ประตูผ่านเข้า-ออก สำนักพระราชวัง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ด้วยงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ได้รับการประสานงานจากกองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง เรื่องการใช้ประตูผ่านเข้า-ออก สำนักพระราชวัง

โดยตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2565 ขอให้บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ใช้ประตูด้านสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (ฝั่งตรงข้ามวัดเบญจฯ) เป็นประตูเข้า-ออก แทนการใช้ประตู TTB เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่และขยายช่องทางการเดินรถ ช่วงเวลาการใช้ประตู: ตลอด 24 ชั่วโมง 

*หากมีการเปลี่ยนแปลงงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กรจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ‼️

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี