สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปฐมนิเทศ  “ASIS” Art & Science Initial Step”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศ  "ASIS" Art & Science Initial Step”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด "ASIS" Art & Science Initial Step ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี