สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปลุกไฟ ปั้นฝัน นักธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในโครงการกิจกรรมวิชาการ “ปลุกไฟ ปั้นฝัน นักธุรกิจ” ณ โรงเเรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และจุดประกายไอเดียของนักธุรกิจให้กับนักศึกษาภายในคณะ

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ep16uwauffhKtlgBxwG8GDIBgvC_lnxx_H90MIbzLQBBpA?e=K6LvTK

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี