สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะ นำคณะเยี่ยมชมเข้าชมห้องปฏิบัติการ ณ อาคาร 605 และ อาคาร 611 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EoQo8fHHyJ5FrUAS9koe5zMBVczYqpIX0trwYZQZiOkzjg?e=F0FHtq

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี