สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอให้บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ใช้ประตูฝั่งธนาคาร TTB เป็นประตูเข้า-ออก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ด้วยงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ได้รับการประสานงานจากกองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง เรื่องการใช้ประตูผ่านเข้า-ออก สำนักพระราชวัง โดยตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ขอให้บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ใช้ประตูฝั่งธนาคาร TTB เป็นประตูเข้า-ออก แทนการใช้ประตูฝั่งสถาบัน ช่วงเวลาการใช้ประตู: ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี