สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Human Library เปิดให้บริการแล้ว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เปิดให้บริการแล้ว Human Book@CDTI 

ห้องสมุดขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ชวนอ่าน Human Book ทั้งแบบ Onsite และ Online "อย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปก” (Don’t judge a book by its cover)
มาลองยืมหนังสือมนุษย์กัน ติดต่อขอรับบริการยืมหนังสือมนุษย์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 อาคาร 604

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี