สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมทำบุญบรรพชาสามเณร และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงจัดพิธีบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 10 กรุงเทพมหานคร  ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2565

ร่วมทำบุญได้ที่กล่องบุญ
– เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ
– เคาน์เตอร์ ชั้น 1 อาคาร 605 
– โถงชั้น 1 อาคาร 611 

ถ้าท่านใดมีความประสงค์ร่วมทำบุญบรรพชาสามเณร มีค่าใช้จ่ายประมาณรูปละ 3000 บาท
สามารถนำส่งเงินทำบุญได้ที่ นายอดิศักดิ์ ดีสมุทร ห้องสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี