สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ณ โถงหน้าห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 605 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจ โดยมี อาจารย์มณเทียร แก่นสน และอาจารย์เกรียงไกร พันธุ์วงษ์ เป็นวิทยากรพิเศษ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา เพื่อให้มีความรู้และความสามารถพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง

ชมภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/cdtitechno/posts/pfbid0tXWZKzji75ngpc9CJqedbundFbRYw2HbgS2T3c5sbSomEwgNsy6yw7ThnwHRgaAyl

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี