สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี โดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีท่านแรกและกรรมการสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี โดยในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมเทปบันทึกภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “การพึ่งตนเอง” เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต จากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นักศึกษาสวดมมนต์/บทไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้มอบให้ประธานในพิธี นักศึกษากล่าวปฏิญาณตน ผู้แทนนักศึกษากล่าวความในใจจากศิษย์ถึงครู พร้อมร่วมขับร้องเพลงครู หลังจากนั้นนักศึกษานำพวงมาลัยมาคารวะครู ครูเจิมรับขวัญศิษย์ และมอบเกียรติบัตรและเข็มคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พร้อมกันนี้ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ กล่าวให้โอวาท 
พิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EsTugK34kTdKngU6_1FFnlYBIQDZp1Az4XpBo2t2U2GiEQ?e=JiLnOT

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี