สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ลงนามความร่วมมือกลุ่มไทยรุ่งเรือง สร้างผู้เรียนตอบโจทย์สถานประกอบการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. ลงนามความร่วมมือกลุ่มไทยรุ่งเรือง สร้างผู้เรียนตอบโจทย์สถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.อุกฤษฏ์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มไทยรุ่งเรือง ในการนำนักเรียน นักศึกษาสถาบันเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและได้รับการถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและผู้บริหารกลุ่มไทยรุ่งเรืองร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkSgJLUBnQpFs7ekdD-TKa8BCWRm3IwtwdEqzVmkUwN60A?e=ZetKHs

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี