สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี ทีม “Agriculture Innovative CDTI”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดี ทีม Agriculture Innovative CDTI

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ปัณฑิตา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต จำนวน 2 คน และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3 คน ใช้ชื่อทีมว่า “ Agriculture Innovative CDTI ” นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมส่งโครงงานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทำยางหรือผลิตภัณฑ์ยาง โดย Pitching หรือการนำเสนอไอเดียเชิงธุรกิจ ในงาน "Smart Natural Rubber Hackathon" ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทีมจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับคัดเลือกทีมที่มีผลงานโดดเด่นและสามารถพัฒนาต่อยอดได้จริง ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 100,000 บาท จาก 1 ใน 5 ทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม โดยทั้ง 5 ทีม จะมีเวลาในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประมาณ 4 เดือน และในเดือนพฤศจิกายน จะมีการนำเสนอผลงานต้นแบบ ภายในงาน 'Demo Day" สามารถร่วมให้กำลังใจติดตามชมผลงานนักศึกษาได้ต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี