สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Design Thinking”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Design Thinking”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Design Thinking” ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สอนโครงงานแก่บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนโครงงาน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี