สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายเทียนพรรษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ถวายเทียนพรรษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ อุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนได้ร่วมเวียนเทียนรอบโบสถ์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญจากส่วนงาน/หน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธามีจำนวนทั้งสิ้น 23,073 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EpEVkq0zK2VLizskqFkmsQUBrwHp2wSkTisJZ-z_2gKLhw?e=kmQ7e5

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี