สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษา CDTI ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรอง มาตรฐานเยอรมัน BMW Service Apprentice Program

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักศึกษา CDTI  “งานคู่เรียน” ได้รับวุฒิบัตรรับรอง มาตรฐานเยอรมัน BMW Service Apprentice Program  โดยสอบ PAL Final Exam Part 2 in Motorrad คนแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายณพวิทย์ นาคประดิษฐ์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (เรียนคู่งาน) ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (งานคู่เรียน) เข้าโปรแกรม "BMW Apprentice batch 2020" โดยสอบ PAL Final Exam Part 2 in Motorrad  ณ ศูนย์ฝึกด้านเทคโนโลยียานยนต์ BMW บางกระดี จ.ปทุมธานี  ซึ่งเป็นคนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเยอรมัน (มีความชำนาญเชี่ยวชาญในด้านการบริการงานจักรยานยนต์ ของ BMW) โดยทางบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้ดำเนินงานในโครงการ "BMW Service Apprentice Program" ภายใต้ความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน – ไทย เพื่อพัฒนามาตรฐานของอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเยอรมัน – ไทย (German-Thai Dual Excellence Education program – GTDEE) ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและประเมินผลจะได้รับวุฒิบัตรเทียบเท่ากับมาตรฐานอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนีในระดับ A – level  ซึ่งเป็นทักษะที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผนวกกับทักษะจากการปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์ และองค์ความรู้เชิงขั้นตอนแบบรอบด้าน เป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษาที่แข็งแกร่งให้นักศึกษาอาชีวะไทยสามารถก้าวไกลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี