สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการเทคโนโลยีปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 5

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการเทคโนโลยีปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 5

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ "เทคโนโลยีปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 13 -16 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพอีกทั้งส่งเสริมและสร้างจิตสาธารณะ การแบ่งปันและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของนักศึกษา เป็นการสร้างนักศึกษาตามส่วนหนึ่งของปรัชญาขอบสถาบันฯ “มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก” โดยนักศึกษาได้ร่วมกันติดตั้งชุดการเรียนรู้ ระบบพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้า ทาสีห้อง และให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนและชุมชน พร้อมซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยมี ผศ.ดร.สุรพันธ์  ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการเปิดโครงการ 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EgoJheEGIDdHj8ScxXeWFKIBDJIzgtM0KPntUAHy6fRV-w?e=fFD51i

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี