สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือการเข้าแนะแนวสถานศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

หารือการเข้าแนะแนวสถานศึกษา

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมหารือแนะแนวการศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 กับ ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี