สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การเรียนการสอน Step by Step Training

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การเรียนการสอน Step by Step Training "KUKA Basic Operation Robot Training" ทางสาขาเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Robot Arm จากบริษัท GW Advance Engineering Co., LTD มาให้ความรู้รายวิชาแขนกลอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี