สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบผลิตภัณฑ์บำรุงดินและพืชชีวภาพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รับมอบผลิตภัณฑ์บำรุงดินและพืชชีวภาพ จากมูลนิธิเบญจรงคกุล และกลุ่มเบญจจินดา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รับมอบผลิตภัณฑ์บำรุงดินและพืชชีวภาพ จากมูลนิธิเบญจรงคกุล และกลุ่มเบญจจินดา นำโดยคุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้แทนมูลนิธิเบญจรงคกุล และกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ “ปลูกสร้างสรรค์ สร้างพลังให้แผ่นดิน” ประจำปี 2565 มีจุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ณ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

ชมภาพเพิ่มเติม

https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EqsUxZE44zNAlefrxrYCxtgBeSx8tbfSdxFq7KQeWIugxg?e=7gxSuo

 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี