สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรครูนิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (หลักสูตร 21 ชั่วโมง) ให้กับคณะครู และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 25 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ "เรียนคู่งาน" กับสถานประกอบการภาคีเครือข่ายสู่มาตรฐานและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี