สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายณพงษ์พรหม เทพนิมิตร (เจอาร์) นักเรียนสาขาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่2 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" ประเภทกีฬายูโด จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง ผลการแข่งขันกีฬา ฯ ประเภทกีฬายูโด ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 2" ประเภทบุคคลชาย อายุไม่เกิน 19 ปี และได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ อันดับที่ 2" ประเภททีมชาย A

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี