สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุม “การจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย (Youth employment in Thailand)”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักศึกษาทวิภาคี CDTI นำเสนอรายงานในการประชุม “การจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย (Youth employment in Thailand)”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมใน phase 1 ในหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และหลักสูตรช่างแอร์ จำนวน 8 คน ภายใต้กิจกรรม International Labour organization (ilo) นักศึกษาได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่อง Covid-19 impact, policy considerations and targeted support towards youth for a human – centerd recovery in Thailand ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุม “การจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย (Youth employment in Thailand)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือเรื่อง แนวโน้มตลาดแรงงานผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด – 19 นโยบายแรงงานและการสนับสนุนการทำงานของเยาวชน เพื่อการฟื้นฟูที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในประเทศไทย ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเต็ล (The Athenee Hotel) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EqWD9SWMWJtHmCnJctQJV5IBWJ4ER4EoZjUH9reelNt3vQ?e=ypJXNX

ชาติภักดิ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี