สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษาทวิภาคี CDTI ร่วมเสวนาในงาน 160 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน มจพ. สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักศึกษาทวิภาคี CDTI บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) ร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ในงาน 160 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน มจพ. สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะครู ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ นายภาคภูมิ พลายแก้ว นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคนิคยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) บริษัทบีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "พัฒนาบุคคลากรซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า" ในงาน 160 ปี ความสัมพันธ์ ไทย – เยอรมัน มจพ.สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhFBWgEq8w1JjovknejeqFABIzm9AAgzFAL-N0xCA_WRJA?e=ataQvd

ชาติภักดิ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี