สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การแข่งขัน “Cabling & Networking Contest #10

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การแข่งขัน “Cabling & Networking Contest #10

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายธนัช ว่องกสิกิจ และนายชนินทร์ ฤทธิ์เอี่ยม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขัน “Cabling & Networking Contest#10 ปีที่ 10” รอบคัดเลือกกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และสมาคมเคเบิ้ลลิ่ง

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี