สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรสถาบัน ฯ  ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ระหว่างโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้อง Embassy Room โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Enetuao-Fj5Eiq2-xkh5Id8B-rqmLQaS9rN7PGopGv8SBw?e=UriCyq

ชาติภักดิ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี