สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมหารือ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมประชุมหารือกับ ดร.สุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด และคณะ ในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุม 5422 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EptdFaQw0RlMkYMp4j6G-7gBvyH0YyZa3fsCoFVgbJoALg?e=npLEw0

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี