สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา และตัวแทนคณะ เข้าแนะนำสถาบันและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในรอบเช้าตัวแทนสถาบันได้ให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหอพัก แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดพื้นที่มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จำนวน 32 แห่ง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี