สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในหัวข้อ “กลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในหัวข้อ "กลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 งานวิทยทรัพยากร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในหัวข้อ "กลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" โดย รองศาสตร์จารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ ณ ห้อง 4203 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี