สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปในในพิธีถวายความอาลัยในการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และครูสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ถนนหน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี