สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงความยินดีแพทย์สตรีดีเด่น

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แสดงความยินดีแพทย์สตรีดีเด่น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ประจำปี 2565 จาก สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสิรินธนพัฒนวิทย อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี