สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือความร่วมมือมูลนิธิเชฟแครส์

ประชุมหารือความร่วมมือมูลนิธิเชฟแครส์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมหารือความร่วมมือมูลนิธิเชฟแครส์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันให้การต้อนรับ และรับมอบภาพถ่ายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จากผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และมูลนิธิเชฟแครส์ พร้อมคณะทำงานของบริษัททรูวิชั่นส์ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมทั้งรายงานสรุป ผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการจัดทำตำรับอาหารห้องเครื่องสวนจิตรลดา ซึ่งบริษัท ทรูวิชั่นส์ภายใต้มูลนิธิเชฟแครส์ได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการถ่ายภาพ อาหารจานสำเร็จ วัตถุดิบ และขั้นตอนการปรุง เพื่อใช้ประกอบในหนังสือตำรับอาหารดังกล่าว หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้เจรจาความร่วมมืออื่น ๆ ในอนาคต อาทิ การทำงานวิจัยด้านอาหารร่วมกันและโครงการอบรม Business Simulation ซึ่งซีพีและมูลนิธิเชฟแครส์ ยินดีให้ความอนุเคราะห์จัดการอบรมให้ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาของสถาบันในโอกาสต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ElQt04qqyl5NtJA3azv-PnQB26naCI_PtkncqGRvgmbtBw?e=9Xz1Ym

ปภาภรณ์/ข่าว
 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี