สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถานที่จอดรถสำหรับบุคลากร ในวันพระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชาสัมพันธ์บุคลากรสถาบัน เรื่องสถานที่จอดรถในวันพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลาดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 งานพระราชทานเข็มที่ระลึก ส.ธ. และงานนิทรรศาร CDTI 2022 เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมงานและผู้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก จึงขอสงวนพื้นที่จอดรถภายในสำนักพระราชวังสำหรับผู้ร่วมงาน ขอให้บุคลากรนำยานพาหนะส่วนบุคคลไปจอดที่ อาคารจอดรถ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (เขาดินเดิม) โดยใช้ประตูทางเข้า – ออก ถนนราชวิถี (มีรถตู้สถาบันบริการรับ – ส่ง ณ ลานหน้าอาคารจอดรถ) ตั้งแต่เวลา 05.30 – 17.00 น.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-278-9171 (อ.เกรียง)

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี