สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กำหนดการพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กำหนดการพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี