สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เลี้ยงฉลองบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เลี้ยงฉลองบัณฑิต

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดงานฉลองบัณฑิตใหม่ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวอวยพรกับบัณฑิตใหม่ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี