สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ให้การต้อนรับผู้บริหาร AIT

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ให้การต้อนรับผู้บริหาร AIT
 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และผศ.ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะ SERD สถาบัน AIT ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Kazuo Yamamoto (Interim President) Mr. Karma Rana (Institute Secretary & Secretary to the Board of Trustee) และคุณชลิตา เลิศวิญญู (Director of the Thailand สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในโอกาสที่ Prof. Kazuo Yamamoto ได้รับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkR0EEqxfElEu3eODpiZdJkBLUCaN6C-73PEuqqjVOxvxA?e=l6vDq9

 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี