สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมธนบุรี โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เพื่อรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EsdhkQHUrjpKpihfMRfAaRcBYW340ZweGuIA_8-wBECCcQ?e=0KEDoM

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี