สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย (ระดับภาค) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย (ระดับภาค) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ อาชีวจังหวัดระยอง

นายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์
– รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 96 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (จะเข้) ระดับภาค

นางสาวณิชารีย์ ขลังธรรมเนียม
– รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 98 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขิมสาย ขิม 7 หย่อง) ระดับภาค

นายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 89.33 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ซออู้) ระดับภาค

นายกฤชณัฏฐ์ โรจนประชา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 88.33 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ระนาดเอก) ระดับภาค 

นายภูธเนศ มะเนตรชัย
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 91..67 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุ่ยเพียงออ) ระดับภาค 

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี