สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย (ระดับภาค) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย (ระดับภาค) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ อาชีวจังหวัดระยอง

นายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์
– รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 96 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (จะเข้) ระดับภาค

นางสาวณิชารีย์ ขลังธรรมเนียม
– รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 98 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขิมสาย ขิม 7 หย่อง) ระดับภาค

นายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 89.33 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ซออู้) ระดับภาค

นายกฤชณัฏฐ์ โรจนประชา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 88.33 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ระนาดเอก) ระดับภาค 

นายภูธเนศ มะเนตรชัย
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับเหรียญทอง คะแนนรวม 91..67 คะแนน) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุ่ยเพียงออ) ระดับภาค 

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี