สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สัมภาษณ์สถานีวิทยุศึกษา FM 92 ช่วง “รอบรั้วเสมา”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ Phone-in ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 ช่วง "รอบรั้วเสมา" ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย และชมรมดนตรีไทย ในโอกาสเข้าร่วมการแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี