สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับเกียรติบัตร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้ารับเกียรติบัตรขอบคุณในโอกาสที่เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2563-2565 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี