สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน “การช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนและนักศึกษา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน ในหัวข้อเรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR" นำโดยพลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา และทีมวิทยากรจำนวน 30 คน ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

ภาพข่าวจากเพจ facebook CDTI Student Activities

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี