สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน “การช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนและนักศึกษา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน ในหัวข้อเรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR" นำโดยพลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา และทีมวิทยากรจำนวน 30 คน ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

ภาพข่าวจากเพจ facebook CDTI Student Activities

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี