สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมเดินทางไกลประกอบการเรียนวิชา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ CDTI ต้อนรับ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมเดินทางไกลประกอบการเรียนวิชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนจิตรลดา จัดกิจกรรมเดินทางไกลประกอบการเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ในการเรียนรู้ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ฝึกการสังเกต จดจํา ขณะเดินทางไกล และนําความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมเดินทางไกลนี้ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ จะเดินจากโรงเรียนจิตรลดาไปโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา โดยระหว่างทางมีกิจกรรมการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ และเข้าศึกษาเยี่ยมชมกิจการลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และมีกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างลูกเสือ-เนตรนารีของทั้งสองสถานศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://www.chitraladaschool.ac.th/view_activity.php?Act_ID=591

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี