สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียน CDTI สร้างชื่อระดับนานาชาติ การแข่งขัน WRG Thailand Championship 2022

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักเรียน CDTI สร้างชื่อระดับนานาชาติ การแข่งขัน WRG Thailand Championship 2022

เมื่อวันที่วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรสถาบันและผู้ปกครอง ร่วมส่งกำลังใจในการส่งตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 คน และ ปีที่ 2 จำนวน 5 คน ใน 3 รายการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ การแข่งขัน "WRG Thailand Championship 2022" ณ ศูนย์การค้า The Hub รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยตั้งใจพัฒนารายการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games (WRG)" รายการนี้ให้เป็นที่ยอมรับ จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) และส่งผลต่อประเทศไทยในการสร้างความเชื่อมั่นว่า บอร์ดควบคุมที่ผลิตโดย INEX ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยมีคุณภาพและศักยภาพที่ดีเพียงพอสำหรับสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ และได้รับ 2 รางวัล ดังนี้

Senior Sumo 3 kg 2nd runner up ได้แก่ นายภคิน เควิน ชาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ชั้นปีที่ 1
Open Sumo 5 kg 3rd runner up ได้แก่ นายชนสรณ์ ควรสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ชั้นปีที่ 2

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EmeZftw7mSJIocQfGlWNi4wBUBNb16ha_EhhfQd6JhNiog?e=RlpAbS

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี