สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะนำการใช้บริการห้องสมุด โปรแกรม “CDTI eLibrary” และ “e-Magazine”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 -15.00 น. นางสาวดาหวัน ธงศรี หัวหน้างานวิทยทรัพยากร แนะนำการใช้บริการห้องสมุด โปรแกรม "CDTI eLibrary" และ "e-Magazine" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4303 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี