สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกาศระดับความสำเร็จสำหรับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ Vision Zero ประจำปี 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประกาศระดับความสำเร็จสำหรับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ Vision Zero ประจำปี 2565

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมงานความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการได้ใช้แบบประเมินกฎทอง 7 ประการ สำหรับสถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะผู้ตรวจประเมินโครงการ ฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ พบว่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระดับความสำเร็จของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คือ “ระดับประสบความสำเร็จ”  ตามความเห็นของผู้ตรวจประเมิน และรายละเอียดการประกาศระดับความสำเร็จของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพตามลิ้งค์ที่แนบมานี้

ชมภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/209470985771240/posts/pfbid021DdcWVHsuWNYQoN74MYxFyNSRVt8N2Sbovvxpy7Jcvsvg1ZAeZ8fLP5QUix7Sfakl/?

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี