สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คำสั่งที่ 187/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิดิทัศน์สถาบัน ประจำปี 2566

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี