สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะดูงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะดูงาน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ต้อนรับนางมณฑิชา สุขจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคม นางปาริชาติ ธีระศิลป์ รองผู้จัดการมูลนิธิ และคณะบุคลากรร้านพาเฟ่ มูลนิธิเพื่อนพึ่งภา ในโอกาสเยี่ยมชมร้านปรุงสารพัด สาขาอาหารและโภชนาการ พร้อมหารือความร่วมมือในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานและนำสินค้าสถาบันไปจัดจำหน่าย

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี