สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ และผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/10rlqtecyvjPhXvDc4NIXSjLiczE-fdHP?usp=share_link

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี