สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการ IBD 2023

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการ IBD 2023

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดประชุม International Conference on Biodiversity 2023 : IBD2023 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1fEmPJr0VFL14L2L7a-FwbxLfMLYUzLNR?usp=share_link

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี