สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. ทุกสายการเรียน และระดับ ปวส. ทุกสายการเรียน สามารถเทียบโอนได้ (ขึ้นอยู่กับรายวิชา)

– สามารถยื่นขอทุนค่าเทอม ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าหอพัก (หอใน) ได้
– มีหอพักของสถาบัน เดือนละ 1,200 บาท
– สถานศึกษาอยู่ในสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีความปลอดภัยสูง
– รับนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ภาคใด บุคคลธรรมดาสามารถสมัครได้

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
– Smart Building เรียนเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารเตือนภัย ระบบการจัดการพลังงาน (Solar Cells)
– ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เรียนเกี่ยวกับ AI การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ภาคอุตสาหกรรม การสื่อสารผ่านระบบ IoT การพัฒนาโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิต
– ระบบยานยนตไฟฟ้า (EV) เรียนเกี่ยวกับ ระบบการจัดเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ ระบบการขับเคลื่อน การซ่อมบำรุงรถ EV ตามมาตรฐานสากล
—————————————————————-
คุณสมบัติรอบ โควต้า
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา หรือ 5 ภาคการศึกษาขั้นต่ำ 3.00
2. สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความพร้อมทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานและทัศนคติต่อวิชาชีพ

คุณสมบัติรอบ Admission
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00
—————————————————————-
ช่วงการรับสมัคร
– รอบโควตา วันนี้ – 29 มีนาคม 2566
– รอบ Admission 7 – 13 พฤษภาคม 2566

สมัครคลิก!! https://reg.cdti.ac.th/
*หมายเหตุ ผลการอนุมัติประเภททุนขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบุคคล

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี