สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ดนตรีไทยในพิธีการ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "ดนตรีไทยในพิธีการ" โดย ครูปิ๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดงดนตรีไทย, รศ.ดร.ภัทร คมขำ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอนันต์ ศรีระอุดม กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี