สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “ดนตรีไทยในพิธีการ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "ดนตรีไทยในพิธีการ" โดย ครูปิ๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดงดนตรีไทย, รศ.ดร.ภัทร คมขำ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอนันต์ ศรีระอุดม กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี